Aktualności

Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Bukówcu

6 stycznia minęła 105 rocznica  wybuchu tego zwycięskiego Powstania w naszej wsi. Właśnie w Święto Trzech Króli 1919 roku Bukówczanie zadecydowali o przyłączeniu się do walk powstańczych, które trwały w Wielkopolsce od 27 grudnia 1918 roku.

Nasza Babcia Pela

Niedawno swoje setne urodziny obchodziła mieszkanka naszej wsi. Pelagia Zając (z domu Apolinarska). Dla nas po prostu Babcia Pela. Urodziła się 14.12.1923 roku w Bukówcu Górnym, gdzie spędziła niemal całe swoje życie. Zawsze pogodna, ciekawa życia oraz niezwykle gościnna. Przy każdej wizycie częstuje nas chociaż cukierkiem: „Irena, no daj im coś”, zawsze mówi do swojej córki, z którą mieszka. O babcię dbają i pomagają w codziennych czynnościach, mieszkająca z nią córka Irena oraz wnuczka Grażyna z rodziną.

Ostanie pożegnanie śp. Stanisława Malepszaka

W poniedziałek 4 grudnia 2023 roku pożegnaliśmy Stanisława Malepszaka. Został pochowany na cmentarzu w Żabikowie. Z Bukówca pojechała duża grupa osób. Byli to przedstawiciele: Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia Bukówczan MANU, Zespołu Regionalnego im. A. Markiewicz, Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, Związku Hodowców Koni, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Szkoły Podstawowej im. ks. T. Kurpisza. Pojechali też dudziarze, którzy zagrali nad grobem naszego honorowego obywatela.

Mój Bukówiec Górny widziany w latach przed II wojną światową (wspomnienia z dzieciństwa)

1.Wstęp

Od wielu lat nosiłem w sobie pomysł, aby spisać to wszystko co przeżyłem jako dziecko w Bukówcu, w domu rodzinnym mego ojca. Dziś, po siedemdziesięciu latach, zachęcony życzliwą prośbą pani mgr Zofii Dragan, przystąpiłem do spisania mych wspomnień z dawno minionych lat. Dziś już niewielu pamięta tamte czasy, większość zmarła bądź jest jak ja w bardzo podeszłym wieku. Jest to zatem ostatni moment by na piśmie utrwalić to co widziałem i zapamiętałem. Pisząc starałem się wszystko podać z obiektywną prawdą, nic nie zmyślać ani upiększać, by ten materiał mógł stanowić jakiś drobny wkład do dziejów kultury materialnej i duchowej tej miejscowości, od setek lat przodującej w Krainie Przemęckiej.

Wspomnienie o Stanisławie Malepszaku

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 listopada 2023 roku, w wieku 96 lat zmarł Stanisław Malepszak, autor wspaniałej monografii naszej wsi.

Urodził się w Żabikowie 4 października 1927, gdzie zawędrował i osiadł jego ojciec Jan Malepszak, rodowity Bukówczanin. Miał 12 lat, skończył V klasę szkoły powszechnej, gdy wybuchła wojna. Lata wojny przeżył w Żabikowie. Jako nieletni ciężko pracował najpierw jako robotnik przymusowy w cegielni w Luboniu, a następnie w warsztatach kolejowych i parowozowni w Poznaniu.

Nasza Gwara w sieci nagrodzona

We wrześniu br. Stowarzyszenie Bukówczan MANU zgłosiło swój realizowany od kilku lat projekt GWARA W SIECI do Ogólnopolskiego Konkursu „Odkryj Swój Skarb/Język. Bogactwo Językowe Rzeczpospolitej” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.

Był to Konkurs  na najlepsze działania związane z pielęgnowaniem dziedzictwa lokalnego związanego z językiem: gwarą, dialektem, językiem regionalnym lub językiem mniejszości. Spośród nadesłanych bardzo licznych zgłoszeń jury wyłoniło i nagrodziło 4 laureatów:

Szukaj